1
0
Fork 0
mirror of synced 2024-05-20 04:12:28 +12:00
Commit graph

8 commits

Author SHA1 Message Date
Rafał Mikrut 878550446d
Show how many files will be deleted/moved (#514)
* Print proper character(\) in Windows when printing files

* Show how many files will be moved/deleted.
Don't show dialog when 0 files is selected
2021-12-21 18:23:17 +01:00
Rafał Mikrut 71c2e01ce4 Change translations to provided by Crowdin 2021-12-21 10:11:34 +01:00
Igor b320d6aa3a
Add Italian translation (#508)
* Add Italian translation - #251

* Italian translation reviewed.

* Updated languages in misc/translation_test.py

* Italian translation reviewed.
2021-12-21 06:35:53 +01:00
Rafał Mikrut d1ac2f3c22
Update translation and add helpful script (#510) 2021-12-19 21:42:14 +01:00
Rafał Mikrut 0a924d2355
Improve translations (#507)
* Improve translations

* Imports
2021-12-19 14:45:10 +01:00
Rafał Mikrut 975b285c1f
Make UI take less space (#500) 2021-12-13 19:13:53 +01:00
Rafał Mikrut 89f24f14b5
Use translated strings in more places (#498) 2021-12-12 12:02:53 +01:00
Rafał Mikrut 77a48ca6aa
Add support for translations (#469)
* Reformat code with idea tool

* Pierwsza działająca wersja tłumaczeń

* Działa? I dobrze, bo ma działać

* Ćma szła i się potkła

* Ściął śmiałek źółty rząd pąków.
2021-12-11 16:16:14 +01:00